iner -->

ब्लैकबैरीले  स्मार्टफोन निर्माण गर्न बन्द गरे

ब्लैकबैरीले  स्मार्टफोन निर्माण गर्न बन्द गरे

केनेडाका स्मार्टफोन ब्लैकबैरीले आफ्नो फोन निर्माण गर्न बन्द गर्ने घोसित गरेको छ| अहिले उनीहरु सोफ्टवैर बिकाश साथै सुरक्षा अनि अप्लिकेसन हरुमा ध्यान दिदै छन् भनि सीइओ जोन स. चेन ले घोसित गरे| ब्लैकबैरी हालैमा मिल्लिअन नोक्सान मा भएको खबर छ जहाँ अघिको सालमा मिल्लिअनजति लाभ भएको थियो |