iner -->

टोयोटा ले “पाल्म -सैस्ड बेबी  रोबोट ”  अनावरण  गरे

टोयोटा ले “पाल्म -सैस्ड बेबी  रोबोट ”  अनावरण  गरे

टोयोटा  मोटर  कोर्पोरेसं  ले  'दोए-आइड पाल्म -सैज्ड रोबोट , को  अनावरण  गरे  | यस् रोबोट ' सिन्थेटिक  बेबी  क्म्पनिओन्  इन  जापान'  भनि  योजना  गरेको  छ ,जहाँ  धेरै   आइमाई  हरु  बुढेसकाल  ले  गर्दा  बच्चा  नभई  बसिरहेका  छन् | यस  रोबोट  को  नव  'किरोबो मिनी ' भनिन्छ  | यसका  मुख्य  एन्जिनीअर  फुमिनोरी काताओका  ले  भने  कि  ' किरोबो  अलिक  लर्खराउ छ  त्यस गरेको  कारण  बसिराखेको  नानी  को  अनुवारण  गरेको हो , जस्ले  अझ  सम्म  आफुलाई  समतोल  गर्ने  बनि   बिकाश  गर्न  सक्दैन  , ' यसो  गर्ने  कारण   भावनात्मक  सम्बन्ध   लिनु  हो | 

 टोयोटा  ले  किरोबो  लै  जापानमा  अव्दो  वर्षा    ३९,८०० येन्  $(३९२)  मा  बेच्ने  योजना  गरेको  छ  | रोबोट  समेत  'कोक्रो '  पनि  पवन  सक्ने  छ  |