iner -->

जम्मु  एन  कश्मिर  मा  १,००० जना  ले  ३ महिनामा आखा को चोट  सहेको  छ

जम्मु  एन  कश्मिर  मा  १,००० जना  ले   ३ महिनामा आखा को चोट  सहेको  छ
वोवारण द्वारा जम्मु एन कश्मिर मा जुलाई ८ मा भएको मिलितेन्त बुर्हान वानी को जम्का भेट मा १,००० जना ले आखा मा चोट सहेको छ | अस्पताल को दश्तावेजहरु अनुसार ४५७ मानिसहरु ले आखा मा ' मोल्तिपल स्ट्रक्चरल देमेज ' सहेको छ जहाँ १४ वटा आखा को आन्द्रा निकालिएको छ अनि ४४ मानिस हरुले दुवै आखा मा चोट-पटक सहेको छ |